Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vítejte na stránkách včelaře

ZO ŠKVOREC 

 

 

 

BUĎ VÍTÁN PŘÍTELI VČELAŘŮ       *  *  * 

 

20.4.2020

Ani výskyt nebezpečného viru nemůže ohrozit péči o chov včel. Aktuální informace ze stránek ČSV :

https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/nouzovy-stav-v cr-aktualni-informace/

 

30.3.2020

Včelaři se zvýšeným výskytem původce varroázy musí do půlky dubna ošetřit svá včelstva     tisková zpráva Státní veterinární správy

V Praze dne 24. 3. 2020 Tisková zpráva

Včelaři se zvýšeným výskytem původce varroázy musí do půlky dubna ošetřit svá včelstva

Z letošních výsledků pravidelného monitoringu onemocnění včel varroázy vyplývá, že počet včelstev napadených roztočem Varroa destructor, který nákazu způsobuje, v ČR meziročně vzrostl. Zvýšil se jak podíl stanovišť s průměrným počtem roztočů do tří, tak podíl stanovišť s více jak třemi roztoči. Státní veterinární správa (SVS) v této souvislosti upozorňuje včelaře, že na stanovištích s nálezem vyšším než tři roztoči v průměru na jedno včelstvo mají v souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020 povinnost nejpozději do 15. dubna provést léčebné ošetření všech včelstev na daném stanovišti. SVS zároveň upozorňuje na změnu v letošních pravidlech pro podzimní ošetření a nový metodický pokyn pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy.

Pro plošné sledování výskytu varroázy je každoročně vyšetřena tzv. zimní měl (spad na dně úlu) z každého stanoviště včel v ČR. Vzorky zimní měli je chovatel povinen odevzdat k vyšetření do 15.  února daného roku. Na základě výsledků vyšetření vzorků je stanoveno předjarní léčebné ošetření včelstev. Zatímco loni bylo zcela bez roztoče 33 procent stanovišť, letos je to 22 procent. Naopak, podíl stanovišť s 0 až 3 roztoči vzrostl z 54 na 59 procent a stanovišť s více než 3 roztoči se zvýšil ze 13 na 19 procent. Podrobné informace k výsledkům monitoringu varroázy v posledních čtyřech letech včetně počtu vyšetřených stanovišť jsou k dispozici na webu SVS.

K ošetření je možné použít registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Letní ošetření se provádí povinně pouze u kočujících včelstev. Podzimní preventivní ošetření již od letošního roku není chovatelům nařízeno. To ovšem neznamená, že ho již neměli chovatelé provádět. Právě naopak. Správné a včasné zahájení léčby je pro tlumení varroázy zcela rozhodující. Na tuto zásadní změnu v metodice již SVS upozorňovala v tiskové zprávě loni v listopadu.

Používání léčiv by nemělo být nadbytečné, ale účelné, na základě vyhodnocení zdravotního stavu včel na konkrétním stanovišti. Plošné preventivní ošetření totiž neumožňuje sledovat skutečný výskyt nákazy a současně může zvyšovat  riziko vzniku rezistence roztoče na jednotlivé antiparazitární přípravky. Ošetření proti varroáze je nutné provádět pouze v indikovaných případech a to na základě pravidelného monitoringu výskytu roztoče, který bude provádět chovatel individuálně na jednotlivých stanovištích. Monitoring a znalost úrovně napadení jednotlivých včelstev roztočem je velmi důležitá. SVS k tomuto účelu ve spolupráci se externími odborníky vypracovala metodický pokyn, který je přílohou Metodiky. 

„Všichni chovatelé by měli sledovat zdravotní stav svých včelstev v průběhu celého roku a nespoléhat jen na výsledek povinného vyšetření po zimě,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Varroázu způsobuje roztoč kleštík včelí (Varroa destructor), který parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách. Varroáza v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou virózy, chronické otravy, nízká úroveň zoohygieny, nedostatečná výživa, působí postupné slábnutí včelstev, které může vést až k jejich úhynu, pokud nejsou chovatelem včas provedena

účinná opatření k tlumení varroázy. Trend výskytu původce varroázy na jednotlivých stanovištích i mezi jednotlivými regiony se může výrazně lišit. SVS proto i nadále klade důraz na individuální posouzení nákazové situace na konkrétním stanovišti na základě pravidelně prováděného monitoringu výskytu roztoče chovatelem a na cílené ošetření včelstev v indikovaných případech.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

17.2.2020

Výroční schůze ZO Škvorec se koná 1.3.2020 ve Škvorci.

8.2.2020

Dnes měly včely opět prolet. Letošní rok je zcela mimořádný počtem proletů. Bude nutné provést kontrolu stavu zásob, protože každým proletem se zvyšuje spotřeba zásob. Pro rozvoj včelstva je kromě dostatku zásob potřeba získat velké množství vody. Nosičky vody v prochladlém venkovním prostředí často prochladnou a do úlu se již nevrátí. Chránit včelstva před ztrátou  zkřehlých  nosiček vody může včelař dodáním vody (ochucené, cukrem nebo medem, pro "nalákání" včel) přímo do úlu (t.j. "podněcováním"). 

 

5.2.2020

Odebraná měl byla vysušena, zabalena a odeslána k "vyhodnocení" do zkušebního ústavu. Pro individuální ověření stavu zamoření jsem kromě svého "vyhodnocení" udělat foto dokumentaci. Pro zvídavé dávám tři ukázky pro zjištění počtu "ošklivých broučků". Kolik jich najdeš ?

 

img_20200129_140125u.jpg     img_20200129_124405u.jpg

                                                              img_20200129_123723-----kopie.jpg

 

5.1.2020

Akce                     HR NA MOR

Členové naší organizace se k preventivní akci připojují. Sběrné místo přihlásil jednatel př. Mysliveček. Podrobnosti od organizátorů najdete na

http://hrrnamor.cz/ 

 

21.12.2019

Návštěva v lese - vyčištění podložek.

win_20191221_16_34_56_prouu.jpg

Ve spadu po aerosolovém ošetření se podařilo najít a doma vyfotografovat několik exemplářů nezvaného hosta. Po zvětšení není na ně příjemný pohled. Pro včeličky je to asi lepší, že jsou ve spadu, než aby "potvory jedny - roztočice" zůstaly v úlu na včelkách. Z odběru z cca 22 úlů nalezeno 30 roztočů (průměr na včelstvo s jistotou pod 2 roztoče). Asi bude dobrý rok.

16.12.2019

Nezvykle teplé počasí v polovině prosince vylákalo včeličky z úlů na zahradě. Čištění podložek na lesním stanovišti provedu tento týden. Teplota, kterou ukazuje teploměr, je ovlivněna dlažbou před domem (o cca 4-8ºC).

dscn9070.jpg 

dscn9079uu.jpg

dscn9080.jpg

 

 

7.12.2019

Na dnešní den jsme měli objednané pěkné počasí - vhodné pro léčbu. Přání bylo vyplněno, nepršelo, nesněžilo, teplota cca 6-8 º©  -  přeléčeno aerosolovým vyvíječem, acetonový roztok M-1 AER.   

30.11.2019

Dolní řada lesního stanoviště První listopadový poprašek sněhu (30.11.2019) po ránu nemohl narušit snahu o přerovnání stanoviště. Vzadu prokukují úly z horní řady. Příští rok se bude porovnávat co je lepší, zda 

HORNÍ ŘADA :

  • česno směrem k vrcholu svahu

  • směr jihozápad

  • horší manipulace s medovými nástavky (3. a 4. o 5. raději ani nemluvit)

  • úly nejsou na přímém slunci

  • česna nejsou vystavena vlivu větru

DOLNÍ ŘADA :

  • česno je dolním směrem

  • směr severovýchod (řady úlů jsou rovnoběžky)

  • lepší přístup k horním (produkčním) nástavkům

  • úly nejsou na přímém slunci

  • česna nejsou vystavena vlivu větru (ještě lepší situace než horní řada)

 

dscn8899.jpg

  dscn8910.jpg       

 

  

 

dscn8993.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dscn8998.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K lesním včelám přidávám včelky "zahradní". Navíc je za úly rakytník s částí plodů ponechaných k zimnímu doplnění vitamínů pro místní ptáčky.

 

dscn9006.jpgdscn9008.jpg